porntube
Prev
Next
Light Off
1 view
Sponsored

Thuyền trưởng Jean-Luc Picard và phi hành đoàn của Enterprise-D thấy mình mâu thuẫn với nhà khoa học phản bội Soran, người đang phá hủy toàn bộ hệ sao. Chỉ có một người đàn ông có thể giúp Picard ngăn chặn âm mưu của Soran… và anh ấy đã chết được bảy mươi tám năm.

#Dự Phòng
Vietsub #1

Thuyền trưởng Jean-Luc Picard và phi hành đoàn của Enterprise-D thấy mình mâu thuẫn với nhà khoa học phản bội Soran, người đang phá hủy toàn bộ hệ sao. Chỉ có một người đàn ông có thể giúp Picard ngăn chặn âm mưu của Soran… và anh ấy đã chết được bảy mươi tám năm.

Show more